Transeskualë nëpër shkolla vepër penale

Kreshnik Çollaku

Jam kundër diskriminimit seksual të gjithëkujt.
Çdo qenie njerezore ka të drejtën të zgjedhë në liri preferencat seksuale dhe të jetojë me to i lirë e i padiskriminuar.

 Por të dërgosh transseksuale nëpër shkolla të trajnojnë apo krijojnë model për fëmijët e mitur…kalon të drejtën dhe lirinë e tyre përsonale apo si komunitet.
Kjo është qartesisht dhunë dhe imponim ndaj pjesës tjetër që nuk ka preferencat e tilla.
Kjo është sjellje sekti.
Ky është abuzim ndaj të miturve.

Çdo prind ka detyrë dhe është përgjegjës ligjërisht për fëmijën e mitur.
Çdo prind është i lirë të rrisë edukojë dhe të mbrojë si e gjykon të arsyeshme fëmijën e vet.

Çdo prind që konstaton se fëmija e tij i është nënshtruar një procesi të tillë duhet të përgatisë një Padi Penale per shkollën,apo institucionin që organizon veprimtari të tilla sekti.

Asnjë program shkollor apo arsimor nuk mund ti administrohet apo imponohet femijeve të mitur pa dakordesinë e prindërve.

Padi penale pasi ky është ngacmim seksual ndaj të miturve…ndaj të cilëve kemi si shoqëri dhe individe përgjësi  morale dhe ligjore.

Loading...
Të ngjashme

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.