Ja përse çdo akt i firmosur nga Zv.Ministri i Brendshëm Gjenerali Sandër Lleshi është i paligjshëm dhe nuk duhet zbatuar

Ja përse çdo akt i firmosur nga Zv.Ministri i Brendshëm Gjenerali Sandër Lleshi është i paligjshëm dhe nuk duhet zbatuar dhe është “nul” në efektet e tij dhe shpallet nga çdo gjykatë si “absolutisht i pavlefshëm”:

Shpjegimi nga Avokati Erald Aga (Studio Ligjore Aga & Goxhaj Law Firm)

Sipas kushtetutes per sa kohe do kemi zv. minister S.Leshi, ky dhe ministria e tij sdo te mund te bejne ndonje detyre konkrete ligjore dhe kushtetuese pervec se t’i beje fresk mengjes-dreke-darke kryeministrit bashke me zv.ministrat e tjere.

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Neni 100
2. Këshilli i Ministrave merr vendime me propozim të Kryeministrit ose të ministrit përkatës.
4. Aktet e Këshillit të Ministrave janë të vlefshme, kur nënshkruhen nga Kryeministri dhe ministri propozues.

Neni 102
4. Ministri, brenda drejtimeve kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore, drejton nën përgjegjësinë e tij veprimtarinë që ka në kompetencë. Ministri, në zbatim të kompetencave të tij, nxjerr urdhra dhe udhëzime.

Loading...
Të ngjashme

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.