Dokumenti/ Prokurorit Kolë Hysenaj, ja ndërton hotelin Ministria e Kulturës

Kolë Hysenaj, tashmë është edhe pronar hoteli në Korçë, të cilin e ka blerë dhe rikonstruktuar me të ardhurat e krijuara nga paga si prokuror dhe nga fitimet e një lokali të vogël me qera, të marrë nga bashkëshortja e tij në vitin 2007.

Bashkia e Korçës ka konfirmuar zyrtarisht se prokurori Hysenaj dhe bashkëshortja e tij, në korrik 2017, kanë aplikuar për “Rikonstruksion banese (shërbim + banim 2 kate +1 kat shtesë) në rr. ‘Sotir Peci’, paraqitur nga zhvilluesit Kolë Hysenaj dhe D. Hysenaj”.

Sipas Bashkisë së Korçës, prokurorit Hysenaj i është miratuar në Shtator 2017, “pasi është ndjekur e gjithë procedura ligjore” thekson kryetari Sotiraq Filo.

Kolë Hysenaj ishte drejtues i Prokurorisë së Korçës në vitin 2016, kur ai vendosi të investonte kursimet e tij në pasuri të paluajtshme në zonën shumë pranë qendrës së qytetit juglindor.

Në deklaratën e pasurisë për vitin 2016, Hysenaj deklaron se ka kryer dy blerje, truall + ndërtesë me sipërfaqe 316 m2; si edhe “truall + ndërtesë me sipërfaqe 50 m2”. Vlera totale e blerjeve, sipas formularit të pasurisë, është 125 mijë euro.

Si burim financiar për blerjen e këtyre pronave, prokurori Hysenaj ka deklaruar të ardhurat e krijuara nga shitja e një prone në Tiranë, si edhe kredi në vlerën 5 milionë lekë.

Duke vijuar më thellë në kohë, prokurori Hysenaj deklaron se prona në Tiranë, nga shitja e të cilës ka fituar të ardhura për të kryer investime në Korçë, është krijuar nga të ardhurat nga paga si prokuror dhe fitimet e bar-kafe me 7-8 tavolina, i gjendur pranë godinës së Prokurorisë së Tiranës.

Prokurori Kolë Hysenaj, ka nisur jetën e tij familjare me një shtëpi të blerë në vitin 2001 me vlerë 2 milion lekë të reja. Pjesën më të madhe të shumës së paguar, ai e ka marrë borxh tek familjarët, rreth 1.5 milionë lekë të reja.

Paralelisht me jetën profesionale, ai ka menduar që të kryejë investime në pasuri të paluajtshme, me burim financiar pagën e tij dhe atë të bashkëshortes, si edhe të ardhurat minimale nga lokali bar-kafe.

Prokurori Hysenaj rezulton se ka qenë administrator i mirë i të ardhurave, pasi, pasuria e tij, e nisur nga një shtëpi me borxhe, tashmë është shndërruar në “saraje” në Korçë dhe apartament në Tiranë.

Në momentin që godina është blerë nga prokurori, ajo ishte e pasistemuar, megjithëse në një zonë shumë të preferuar për shërbime hotelerie.

Disa foto të tjera, dëshmojnë se objekti, dikur i me pamje jo-komode, sot është shndërruar në një godinë tërheqëse. Kosto e rikonstruksionit të godinës është ende e paqartë dhe, me shumë mundësi, është e deklaruar nga prokurori Hysenaj në formularin e pasurisë për vitin 2018, i cili ende nuk është vënë në dispozicion të “Boldnews.al” nga Inspektorati i Deklarimit të Pasurive, pavarësisht kërkesës zyrtare të dorëzuar pak javë më parë.

Bashkia e Korçës nuk është në gjendje të përcaktojë koston e ndërtimit e të rikonstruksionit, pasi vlera është në varësi të punimeve të rikonstruksionit. Megjithatë, kryebashkiaku i Korçës, në përgjigjen i referohet kostove minimale të ndërtimit, bazuar në Udhëzimin e Këshillit të Ministrave për vitin 2016.

“Sipas tabelës 1 (të këtij Udhëzimi), kosto mesatare e ndërtimit për Korçën është 32.381 lekë/m2”, deklaron kryebashkiaku Filo.

Gjithashtu, Bashkia Korçë informon se rreth dy muaj më parë, konkretisht në 08.02.2019, prokurori Kolë Hysenaj dhe bashkëshortja e tij kanë aplikuar për çertifikatë përdorimi të objektit, pas përfundimit të ndërtimit.

Pas dorëzimit të kërkesës për çertifikatë përdorimi, ajo “është miratuar në datë 20.02.2019”, deklaron Bashkia Korçë.

Pajisja me çertifikatë përdorimi nënkupton që subjekti zhvillimor, në rastin konkret prokurori Kolë Hysenaj, ka përfunduar ndërtimin, e ka kolauduar atë, si edhe është pajisur paraprakisht me aktet që konfirmojnë se ndërtimi është realizuar brenda projektit, për të cilin ka aplikuar në Bashkinë e Korçës.

Kjo dëshmon se prokurori Kolë Hysenaj tashmë e ka përfunduar rikonstruksionin/ndërtimin e objektit dhe është gati për ta vendosur atë në funksionim, në shërbim të klientëve që do të zgjedhin pronën e tij për të shijuar udhëtimet turistike në Korçë.

Loading...
Të ngjashme

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.