Argumenti kushtetues i mosdekretimit të Sandër Lleshit

Nga Jordan Daci

Argumenti kushtetues i Presidentit të Republikes eshtë fare i thjeshtë…
Kushtetuta në nenin 167 parashikon si vijon:

Neni 167
1. Ushtarakët e shërbimit aktiv nuk mund të zgjidhen ose të emërohen në detyra të tjera shtetërore dhe as të marrin pjesë në parti ose në veprimtari politike.
2. Pjesëtarët e forcave të armatosura ose personat që kryejnë shërbim alternativ, gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë kushtetuese, përveç rasteve kur ligji parashikon ndryshe.

Pra një Gjeneral Brigade aktiv dhe që paguhet aktualisht per kete funksion sipas një vendimi gjyqesor, s’mund të ushtrojë funksionin politik të anetarit të Keshillit të Ministrave…

Se na lodhen duke bere konstitucionalistin njerez që as juristë s’janë, pa le pastaj juristë me atribute konstitucionalizmi që ia japin vetes titullin pa asnjë njohuri të thelluar në fushen e të Drejtes Kushtetuese!

Loading...
Të ngjashme

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.